2020-2021
ICAS Assessment HK

國際聯校學科評估及比賽


科學科(英文)優異證書
Science in English Credit Award
1DCHAN WING SUET陳咏雪
1MLEE SZE YUET RIHANNA李思悅
1MPOON KA HEI潘嘉晞
2MTSAI YUK YAM蔡鈺鑫
2MTSE KA KI謝嘉琪
2PECHAN UEN SUM陳宛琛
2PLEE YI LAM李宜霖

 

科學科(英文)優良證書
Science in English Merit Award
1MACHENG YI TING鄭伊婷
2DKONG HIU WING鄺曉詠
2MAHO SIU NGA何兆雅

 

[CLOSE]